Jeden procent!

Fundacja „ŚWIAT ZWIERZĘTOM”

jest Organizacją Pożytku Publicznego (KRS: 0000324968),
której dane są zawarte w Wykazie Organizacji Pożytku Publicznego, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na które podatnicy mogą zgodnie z przepisami przekazać 1 % podatku dochodowego za rok 2014

Jeden procent!

1% podatku w 2014 roku mogą przekazać następujący podatnicy składający zeznanie za rok podatkowy 2011:

 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36 i PIT-37),
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L),
 • podatnicy uzyskujący dochody z papierów wartościowych (PIT-38),
 • podatnicy uzyskujący niektóre dochody ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39),
 • emeryci lub renciści na druku PIT-37, w którym wykazują dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS PIT 40A/11A po wypełnieniu część H druku zeznania podatkowego PIT-37, co jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

 

Aby przekazać 1 % podatku Fundacji ”ŚWIAT ZWIERZĘTOM” należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
W poszczególnych polach formularza rocznego zeznania podatkowego, w części zatytułowanej

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) 
należy wpisać:

 • Numer KRS:  0000324968
  (PIT-28 poz. 126, PIT-36 poz. 305, PIT-36L poz. 105, PIT-37 poz. 124,
  PIT-38 poz. 58, PIT-39 poz. 51).
 • Wnioskowaną kwotę:   w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
  (PIT-28 poz. 127, PIT-36 poz. 306, PIT-36L poz. 106, PIT-37 poz. 125,
  PIT-38 poz. 59, PIT-39 poz. 52).

 

W składanym zeznaniu podatkowym Podatnik przekazujący 1% podatku może podać informacje, które w Jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego, tzw. cel szczegółowy
(PIT-28 poz. 128, PIT-36 poz. 307, PIT- 36L poz. 107, PIT-37 poz. 126,
PIT-38 poz. 60, PIT-39 poz. 53)

ponadto, Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy za zgodą wyrażoną w formularzu PIT, polegającą na  zakreśleniu odpowiedniej rubryki
(PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 127,
PIT-38 poz. 61, PIT-39 poz. 54)

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego w którym zawarte są dane Fundacji „ŚWIAT ZWIERZĘTOM” jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dostępnym na stronie internetowej:
http://www.mpips.gov.pl/

jak również na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.pozytek.gov.pl

Ponadto Fundacja „ŚWIAT ZWIERZĘTOM” jest wpisana do BAZY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMYWANIA 1% PODATKU:
http://bazy.ngo.pl

Dostęp do bezpłatnej aplikacji umożliwiającej samodzielne rozliczanie deklaracji rocznych PIT za rok 2014 i przekazanie 1% podatku na rzecz fundacji „Świat Zwierzętom” znajduje się poniżej.

Przekaż 1 %

Wyrażamy wdzięczność za okazaną nam do tej pory pomoc i zapraszamy do wspierania działalności Fundacji „ŚWIAT ZWIERZĘTOM”!