Kontakt

FUNDACJA ŚWIAT ZWIERZĘTOM
skrytka pocztowa 1479, 40-001 Katowice 1

ADRES: Staromiejska 6/10d
NUMER KRS: 0000324968
NUMER NIP: 9542667113
NUMER REGON: 241140734
BGŻ S.A 25 2030 0045 1110 0000 0275 3970
USD: 77 2030 0045 3110 0000 0032 5810
E-MAIL: swiatzwierzetom@swiatzwierzetom.pl

 

Preferowany kontakt drogą telefoniczną!